แบบแพ 1    
              

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดบนแบบแพ 1

ถ่ายจากสถานที่จริง